15 tháng 10, 2017

Lan huệ lai mã số BH4


 Đây là con lai mang mã số BH4 ,mình cũng rất ưng bạn này vì kết cấu hoa đẹp , thân - lá cứng cáp có khi lên tới 11-12 lá , size củ và bản lá cũng rất to :)



Nụ và mặt sau của hoa có màu đỏ sẫm .




14 tháng 10, 2017

Nàng Bạch Dương đáng yêu

Nếu không để 1 chậu Bạch Dương thì có lẽ là điều thiếu xót lớn vì màu sắc nhẹ nhàng , có mùi thơm nhẹ .