Ngày 09 tháng 08 năm 2016

Sắc trắng trong lan huệ của Tôi

Em này đã có tên , mà củ đang bị hỏng :Tuyết Hồng  ( mã 806 ) 


Mã số : MJ4


Mã số : MJ12


Mã số : MJ100
Mình rất thích bạn này , cánh cong mềm mại , lại tứ diện và thơm nhẹ nữa . Mã số : BJ20 


Mã số : 022M8


 
Mã số : 022M15


Mã số MJ3 = MJ10 Mã số : SV022  ( 1 trong mã lai mình rất ưng vì từ đây em đã có ra đời thêm nhiều mã lai rất đẹp sau đó ) 


A. Song ngư 


A. Dambri

Mã số : SV200 


Mã số : SV053Mã số : SV60 Mã số : SV14


Mã số : 052 


Mã số : SV223


Mã số : Sv714

Mã số : MJ2


A. White Dance 


Một bạn quên mất mã số rồi :( 


 Mã số : SV10 Ngày 03 tháng 08 năm 2016

Huệ mưa tháng 8

Thêm 1 vài bạn huệ mưa mới nữa nhé .

Z.Firefly và Z. Chinda 


  Z. Chinda

 Z.Firefly và Z. Chinda & Z. Praew Champoo


Z. Prairie sunset


 Z. Praew Champoo


Z. Cherry pink

 Z.Firefly và Z. Chinda


 Z.Firefly và Z. ChindaZ. Siam sunset


Z. Lamduang


Z. Rustic RayNgày 02 tháng 08 năm 2016